1. Daftar sebagai ahli Betadia secara PERCUMA dan log masuk ke akaun untuk memilih premium pelaburan dan pelan produk pilihan anda.
  2. Log masuk ke platform pelaburan dan buat deposit. Pastikan anda mendepositkan jumlah yang mencukupi untuk dilindungi.
  3. Mulakan pelaburan dengan mengikuti peraturan Betadia.
  4. Nikmati ganjaran harian.

Kami menyediakan 4 kategori bagi premium insurans, ianya adalah:

Max Flexi

Terdapat 4 pakej dalam kategori ini, iaitu Max Flexi 25, Max Flexi 50, Max Flexi 100 dan Max Flexi 200 dengan minimum modal bermula serendah £3,175 sehingga maksimum £25,400.

Pakej Max Flexi menawarkan dividen sebanyak 50% kepada pelabur tanpa kontrak, oleh itu pengguna boleh mendeposit dan mengeluarkan sebanyak mana yang diinginkan.


Max Plus

Terdapat 6 pakej dalam kategori ini, iaitu Max Plus 25, Max Plus 50, Max Plus 100, Max Plus 200, Max Plus 400 dan Max Plus 800 dengan minimum modal bermula serendah £3,175 sehingga maksimum £101, 600.

Max Plus menawarkan pulangan dividen 60% kepada pengguna bagi pelan perlindungan 4 bulan.


Wealth Enrich

Terdapat 7 pakej dalam kategori ini, iaitu, Wealth Enrich 1, Wealth Enrich 5, Wealth Enrich 20, Wealth Enrich 50, Wealth Enrich 100, Wealth Enrich 200 dan Wealth Enrich 400 dengan minimum modal pelaburan bermula serendah 127 paun sehingga maksimum 50,800 paun.

Wealth Enrich menawarkan pulangan 60% kepada pengguna tanpa kontrak, sesuai untuk pelabur baharu mahupun yang berpengalaman.


Wealth Enrich Plus

Terdapat 7 pakej dalam kategori ini, iaitu, Wealth Enrich 1 Plus, Wealth Enrich 5 Plus, Wealth Enrich 20 Plus, Wealth Enrich 50 Plus, Wealth Enrich 100 Plus, Wealth Enrich 200 Plus dan Wealth Enrich 400 Plus dengan minimum modal pelaburan bermula serendah 127 paun sehingga maksimum 50,800 paun.

Wealth Enrich Plus menawarkan pulangan dividen 70% kepada pengguna bagi pelan perlindungan 3 bulan.

Apabila ahli membeli premium insurans dan mematuhi peraturan pelaburan kami, modal mereka akan terpelihara. Pendek kata, kehilangan modal mereka akan diberi pampasan sepenuhnya melalui insurans.

Dukacita dimaklumkan bahawa ahli yang tidak mematuhi peraturan pelaburan tidak akan diberi pampasan.

Pengguna mesti memastikan bahawa baki akaun harian mereka tidak kurang daripada dana awal premium berdaftar. Setelah layak dan akaun aktif, pengguna boleh log masuk ke Daerah Kewangan dan mula melabur.

Ahli hanya perlu mematuhi peraturan dan dapat menikmati pelbagai jenis faedah termasuk: dividen rujukan langsung, dividen kumpulan harian, dividen kolam perlombongan dan dividen peribadi pendapatan harian.

Anda hanya perlu merujuk ahli baharu untuk menyertai dan membeli pelan premium insurans. Selagi akaun mereka kekal aktif lebih daripada 30 hari, anda akan menerima dividen rujukan langsung pada setiap bulan.

Pengguna Max Flexi yang diinsuranskan, yang layak, akan menerima dividen rujukan langsung pada setiap 90 hari.

Pengguna Max Plus yang diinsuranskan, yang layak, akan menerima dividen rujukan langsung pembayaran sekali sahaja sehingga 10%.

Pengguna Wealth Enrich yang dinsuranskan, yang layak, akan menerima dividen rujukan langsung bagi setiap 30 hari, untuk tempoh selama 6 bulan.

Pengguna Wealth Enrich Plus yang diinsuranskan, yang layak, akan menerima 7% dividen bagi ahli atasan manakala 5% dividen akan diterima oleh ahli bawahan.

Dividen kumpulan harian ialah komisen. Dividen ini tersedia jika akaun komuniti pengguna aktif dan nilai pelaburan meningkat mengikut peraturan yang ditetapkan dan anda akan menerima komisen ahli atasan.

Dividen kolam perlombongan adalah berdasarkan konsep perkongsian keuntungan, dan 30% daripada dividen yang diperolehi oleh komuniti akan dikongsi dengan ahli atasan.

Ahli yang mematuhi peraturan akan mendapat 60% daripada keuntungan sebagai dividen peribadi pendapatan harian

Cth: Apabila anda membeli Flexi 50, anda boleh mendapat dividen maksimum harian sebanyak $50. 60% daripada dividen akan diberi ganjaran kepada anda, manakala baki selebihnya akan dibahagikan sama rata antara ahli atasan anda.

  • Emas – 5 komuniti Perak yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Pertama) dan 25 komuniti Gangsa yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Kedua).
  • Platinum – 5 komuniti Emas yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Pertama), 25 komuniti Perak yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Kedua) dan 125 komuniti Gangsa yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Ketiga).
  • Berlian – 5 komuniti platinum yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Pertama), 25 komuniti Emas yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Kedua) dan 125 komuniti Perak yang aktif dan diinsuranskan (Pengguna Generasi Ketiga).

Betadia menerima kos insurans daripada pendapatan ahli. Ini bermaksud pendapatan kami berkadar langsung dengan keuntungan mereka. Lebih tinggi keuntungan ahli, lebih banyak keuntungan Betadia.

Anda boleh menamatkan akaun anda jika tidak ingin lagi menggunakan perkhidmatan kami tetapi sebarang penamatan akan bergantung kepada kontrak yang sedia ada. Akaun hanya boleh ditamatkan selepas tempoh kunci yang ditetapkan mengikut kontrak anda.

Sila hubungi kami jika anda menghadapi sebarang masalah, kami akan memberikan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan anda.