1. Đăng ký làm thành viên Betadia miễn phí và đăng nhập vào tài khoản mới tạo để chọn ra các gói bảo hiểm đầu tư và các gói sản phẩm ưa thích.
  2. Đăng nhập vào nền tảng đầu tư và tiến hành nạp tiền. Hãy đảm bảo rằng bạn nạp đủ tiền để được bảo vệ.
  3. Bắt đầu đầu tư bằng cách tuân theo các quy định của Betadia.
  4. Tận hưởng các khoản thưởng kiếm được hàng ngày.

Chúng tôi cung cấp 4 loại gói bảo hiểm, bao gồm:

Max Flexi

Có 4 gói bảo hiểm trong loại này, bao gồm Max Flexi 25, Max Flexi 50, Max Flexi 100Max Flexi 200 wcó số tiền vốn tối thiểu bắt đầu từ mức thấp như £3,175 đến £25,400.

Gói Max Flexi cung cấp 50% cổ tức đến các nhà đầu tư mà không cần hợp đồng; do đó, cho phép họ nạp tiền và rút tiền theo ý mình.


Max Plus

Có 6 gói trong loại này, bao gồm Max Plus 25, Max Plus 50, Max Plus 100, Max Plus 200, Max Plus 400Max Plus 800 với số vốn tối thiểu bắt đầu từ mức thấp như £3,175 đến mức £101,600.

Là một gói bảo vệ 4 tháng, Max Plus hoàn trả cho người dùng 60% cổ tức.


Wealth Enrich

There are 7 packages under this category, these are Wealth Enrich 1, Wealth Enrich 5, Wealth Enrich 20, Wealth Enrich 50, Wealth Enrich 100, Wealth Enrich 200 and Wealth Enrich 400 with minimum investment amount starting from as low as £127 all the way to £50,800.

Suitable for new and experienced investors alike, Wealth Enrich offers users 60% of dividends contract-free


Wealth Enrich Plus

Có 7 gói trong loại này, bao gồm Wealth Enrich 1 Plus, Wealth Enrich 5 Plus, Wealth Enrich 20 Plus, Wealth Enrich 50 Plus, Wealth Enrich 100 Plus, Wealth Enrich 200 PlusWealth Enrich 400 Plus với khoản vốn đầu tư tối thiểu là 127 bảng lên tới mức 50,800 bảng.”

As a 3-month protection plan, Wealth Enrich Plus offers users 70% dividends in return.

Khi các thành viên mua một gói bảo hiểm và tuân theo các quy tắc đầu tư, nguồn vốn của họ sẽ được bảo toàn. Nói tóm lại, khoản lỗ vốn của họ sẽ được đến bù đầy đủ thông qua bảo hiểm.

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng những thành viên không tuân theo các quy định đầu tư sẽ không được đền bù.

Người dùng phải đảm bảo rằng số dư tài khoản hàng ngày không thấp hơn số tiền ban đầu của gói bảo hiểm đã đăng ký. Ngay khi tài khoản hoạt động, người dùng có thể đăng nhập vào Financial District và bắt đầu đầu tư.

Các thành viên tuân theo những quy định đầu tư sẽ được tận hưởng nhiều lợi ích, bao gồm giới thiệu trực tiếp, nhóm hàng ngày, mỏ đào và cổ tức thu nhập cá nhân hàng ngày.

Bạn chỉ cần khuyến nghị những thành viên mới tham gia và mua gói bảo hiểm. Miễn là tài khoản của họ vẫn hoạt động trong hơn 30 ngày, bạn sẽ nhận được cổ tức giới thiệu trực tiếp hàng tháng.

Đối với những người dùng được bảo hiểm bởi các gói Max Flexi, đáp ứng điều kiện, các cổ tức giới thiệu trực tiếp của họ sẽ được giải ngân cho họ mỗi 90 ngày.

Đối với những người dùng được bảo hiểm bởi các gói Max Plus đáp ứng các điều kiện, các cổ tức trực tiếp của họ, lên tới 10%, sẽ được giải ngân cho họ bằng hình thức thanh toán một lần.

Đối với những người dùng được bảo hiểm bởi các gói Wealth Enrich đáp ứng điều kiện, các cổ tức giới thiệu trực tiếp của họ sẽ được giải ngân cho họ mỗi 30 ngày trong một khoảng thời gian lên đến 6 tháng.

Đối với những người dùng được bảo hiểm bởi gói Wealth Enrich Plus đáp ứng các điều kiện, 7% sẽ được giải ngân cho người dùng tuyến trên và 5% sẽ được giải ngân cho người dùng tuyến dưới.

Cổ tức nhóm hàng ngày nghĩa là hoa hồng. Nếu cộng đồng của bạn đang hoạt động và các khoản đầu tư của họ gia tăng về mặt giá trị theo các quy tắc đầu tư, bạn có thể sẽ nhận được hoa hồng tuyến trên.

Cổ tức mỏ đào được dựa trên khái niệm chia sẻ lợi nhuận. 30% cổ tức có được bởi cộng đồng sẽ được chia sẻ với tuyến trên của họ.

Cổ tức thu nhập cá nhân hàng ngày được định nghĩa là lợi nhuận 60% mà các thành viên có được từ thu nhập của họ khi họ làm theo các quy định của chúng tôi.

Ví Dụ: Nếu bạn đã mua gói Flexi 50, bạn nhất định sẽ nhận được cổ tức tối đa là 50% hàng ngày. 60% lợi nhuận của bạn sẽ được trao cho bạn trong khi phần còn lại sẽ được phân phối ngang bằng đến tuyến trên của bạn.

  • Vàng – 5 cộng đồng Bạc được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Đầu Tiên) và 25 cộng đồng Đồng được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Thứ Hai)
  • Bạch Kim – 5 cộng đồng Vàng được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Đầu Tiên), 25 cộng đồng Bạc được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Thứ Hai) cũng như 125 cộng đồng Đồng được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Thứ Ba).
  • Kim Cương – 5 cộng đồng Bạch Kim được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Đầu Tiên), 25 cộng đồng Vàng được bảo vệ (Người Dùng Thế Hệ Thứ Hai) cũng như 125 cộng đồng Bạc được bảo vệ và đang hoạt động (Người Dùng Thế Hệ Thứ Ba).

Betadia trang trải chi phí bảo hiểm của nó bằng cách sử dụng thu nhập từ các thành viên. Điều này nghĩa là lợi nhuận của chúng tôi có tỷ lệ tương ứng trực tiếp với lợi nhuận của họ; Lợi nhuận mà thành viên tạo ra càng lớn, Betadia sẽ càng thu về lợi nhuận lớn.

Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình nếu bạn không còn muốn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, việc chấm dứt sẽ phụ thuộc vào hợp đồng hiện tại của bạn. Các tài khoản chỉ có thể được chấm dứt sau thời hạn khóa quy định theo hợp đồng của bạn.

Hãy thoải mái liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi sẽ làm hết sức để giải đáp các thắc mắc của bạn.