Lộ trình

Thời gian ra mắt

2020
 • 6
  Tháng 1

  Betadia được đăng ký tại Anh vào ngày 1 tháng 1 năm 2020

2021
 • 1
  Tháng 6

  Betadia ra mắt chính thức tại Thị trường Đông Nam Á vào ngày 1 tháng 6 năm 2021

2022
 • 10
  Tháng 3

  Betadia ra mắt chính thức tại India vào ngày 10 tháng 3 năm 2022

 • 15
  Tháng 3

  Betadia hợp tác chính thức của với MT5IVE vào ngày 15 tháng 3 năm 2022

 • 11
  Tháng 4

  Betadia hợp tác chính thức với Visa và Mastercard vào ngày 11 tháng 4 năm 2022

 • 27
  Tháng 5

  Betadia hợp tác chính thức của với AI Gain vào ngày 25 tháng 5 năm 2022

 • 1
  Tháng 6

  Betadia hợp tác chính thức của với Wrong Score vào ngày tháng 6 năm 2022 (Sắp Ra Mắt)

 • 20
  Tháng 7

  Betadia khởi chạy toàn cầu vào ngày tháng 7 năm 2022 (Sắp Ra Mắt)

 • Soon
  Tháng 8

  Betadia hợp tác chính thức của với Opoloto vào ngày tháng 8 năm 2022 (Sắp Ra Mắt)